Dodatkowe informacje
  1. Home
  2. O mnie
  3. Linki
  4. Komiks
  5. Galeria

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Podinsp. Bogdan Kujawski Mikołaj Przybył Taniec w słońcu Czekając na Godota Deymos Two friends SWAT Samotny Wojownik Ja, Tytan Żołnierz Królowej Madagaskaru Czarny Rycerz Odpoczywający Ares Policjant i Wiewiórka Na zabójczej ziemi Szogun Benio Sebastian (The Hound Of Ulster) Piąty Jeździec Apokalipsy